BSI Insurance Broker Limited

ประกันสุขภาพ

การพิจารณาปัจจัยหลายประการเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด

เมื่อไหร่ที่เราควรจะซื้อประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพถูกสร้างมาเพื่อความคุ้มครองทางการเงินและการเข้าถึงการดูแลรักษาโรค

เราควรซื้อตอนอายุยังน้อย และยังสุขภาพดี ซึ่งจะทำให้คุณมีโอกาสได้เลือกรับความคุ้มครองที่ตรงใจ ราคาถูก และปลอดข้อยกเว้น

อย่ารอจนถึงเวลาที่คุณป่วย!

d51b711221d0230493ed6cd09eb9c04c@2x

ประกันสุขภาพ คุ้มครองอะไรบ้าง

คุ้มครองค่าห้องพัก ค่าอาหาร, ค่ารักษาพยาบาล/ศัลยกรรม, ค่าแพทย์, การดูแลโดยพยาบาล, การทดสอบวินิจฉัย, ยา, อุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์, ค่ารักษาพยาบาลในหอผู้ป่วยหนัก, และบริการรถพยาบาลระหว่างการเข้าพักในโรงพยาบาล

คุ้มครองการปรึกษาแพทย์, การทดสอบวินิจฉัย, หัตถการขนาดเล็ก, ยา, และการรักษาที่ไม่จำเป็นพักค้างคืนในโรงพยาบาล

คุ้มครองค่ายาที่ได้รับตามคำสั่งแพทย์ ทั้งยาสามัญ และยานอกบัญชียาหลัก สำหรับการรักษาโรคที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์

คุ้มครองตรวจสุขภาพ, การฉีดวัคซีน, และการให้คำปรึกษาเพื่อป้องกันโรคหรือตรวจจับโรคในระยะแรกเพื่อส่งเสริมสุขภาพทั่วไป

คุ้มครองค่ารักษาทางการแพทย์ที่ได้รับเมื่อมีอาการโรคหรือบาดเจ็บที่รุนแรงและเร่งด่วน รวมถึงบริการรถพยาบาล, การเข้ารับการบริการในห้องฉุกเฉิน, และการดูแลความเสถียรของผู้ป่วย

คุ้มครองการดูแลทารกในครรภ์, ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร การดูแลหลังคลอด, และบริการทางการแพทย์สำหรับทารกใหม่

คุ้มครองการนัดพบศูนย์บริการสุขภาพจิต, การให้คำปรึกษา, การปรึกษาจิตแพทย์, และยาสำหรับโรคสุขภาพจิต เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์และการรักษาโรคจิตใจ

ครอบคลุมบริการเช่นกายภาพบำบัด, กิจกรรมบำบัด, การบำบัดการพูด เป็นต้น

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบและวิเคราะห์ทางการแพทย์ รวมถึงการทดสอบเลือด, การทดสอบปัสสาวะ, การศึกษาทางรังสีภาพ, และกระบวนการวินิจฉัยอื่น ๆ ที่ดำเนินการในระบบห้องปฏิบัติการ

คุ้มครองการให้บริการทางการแพทย์, การรักษา, ยา, และโปรแกรมสนับสนุนเพื่อการบริหารโรคเรื้อรังเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและป้องกันภาวะแทรกซ้อน

ค่าใช้จ่ายในการขนส่งฉุกเฉินโดยรถพยาบาลไปยังสถานที่ทางการแพทย์เพื่อการดูแลทางการแพทย์ในกรณีฉุกเฉิน

คุ้มครองค่าตรวจสุขภาพช่องปาก ขูดหินปูน การถอนฟัน การตัดแว่นสายตา คอนแทคเลนส์ การการตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญ 

การซื้อประกันสุขภาพต้องทำอย่างไร

เมื่อซื้อประกันสุขภาพ การพิจารณาปัจจัยหลายอย่างเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณอย่างดีที่สุด นี่คือสี่ปัจจัยสำคัญ:

1. ผลประโยชน์ และความคุ้มครอง

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์และการรักษาที่ครอบคลุมโดยแผนประกันภัย พิจารณาความต้องการสุขภาพปัจจุบันของคุณ เช่น การเข้าพบแพทย์, ยาที่แพทย์สั่ง, และการรักษาหรือเงื่อนไขที่ยังคงอยู่ มองหาการคุ้มครองที่รวมบริการหลากหลายรวมถึงการดูแลรักษาก่อนโรค, การรับการรักษาในโรงพยาบาล, และการเข้าพบผู้เชี่ยวชาญ

2.ค่าใช้จ่ายและค่าเบี้ยประกันภัย

ประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมดของแผนประกันภัยรวมถึงค่าเบี้ยประกันที่แบ่งชำระได้ เช่น เดือนละ, 3 เดือนละ, ครึ่งปีละ และปีละ, การหักหรือเบี้ยเริ่มต้น, การชำระร่วม, และการมีส่วนร่วมในการชำระค่าใช้จ่าย พิจารณาค่าใช้จ่ายของแผนที่แตกต่างกันเพื่อหาแผนที่เหมาะสมกับงบประมาณของคุณในขณะที่ให้ความคุ้มค่าที่เพียงพอ ระวังว่าแผนที่มีเบี้ยประกันต่ำกว่าอาจมีค่าใช้จ่ายที่ท่านต้องชำระสูงขึ้น ดังนั้นควรพิจารณาค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพโดยรวมของคุณด้วย

3. สถานพยาบาลเครือข่าย

ตรวจสอบว่าแพทย์ที่คุณต้องการ, โรงพยาบาล, และผู้ให้บริการดูแลสุขภาพที่คุณชื่นชอบมีอยู่ในเครือข่ายของบริษัทประกันภัยหรือไม่ การใช้ผู้ให้บริการในเครือข่ายสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ท่านต้องชำระไปก่อน หากคุณมีความต้องการด้านสุขภาพที่เฉพาะเจาะจงหรือต้องการการดูแลต่อเนื่องจากผู้ให้บริการปัจจุบัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายของบริษัท ประกันภัยนั้นๆ

4. เงื่อนไข และข้อยกเว้น

เข้าใจเงื่อนไขและข้อยกเว้นของแผนประกัน รวมถึงความคุ้มครองสูงสุดต่อปีและความคุ้มครองสูงสุดตลอดชีพ ท่านอาจได้รับข้อยกเว้นต่างๆ เช่น โรคประจำตัว, การรักษาทดลอง, หรือประเภทเฉพาะของการดูแลที่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ พิจารณาว่าข้อจำกัดและข้อยกเว้นเหล่านี้จะส่งผลต่อความสามารถของคุณในการเข้าถึงการดูแลทางการแพทย์ที่จำเป็นได้อย่างไร

นอกจากนี้ยังควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่นการบริการ, ชื่อเสียงของบริษัทประกันภัย, และความสะดวกในการยื่นคำเรียกร้องเมื่อเลือกซื้อแผนประกันสุขภาพ การใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับปัจจัยเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณเลือกแผนประกันสุขภาพที่ตรงกับความต้องการของคุณ และ ช่วยให้มีการคุ้มครองทางการเงินหากเกิดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่ไม่คาดคิด