BSI Insurance Broker Limited

ประกันรถยนต์

motor-insurance-01

ทำไมต้องซื้อประกันรถยนต์

ตามกฎหมายของประเทศไทยทั้งรถยนต์โดยสารและรถจักรยานยนต์จำเป็นต้องมีการคุ้มครองขั้นต่ำของประกันภัยภาคบังคับ อย่างไรก็ตามความคุ้มครองภาคบังคับนั้นให้ความคุ้มครองเพียงเล็กน้อยสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคนไม่ใช่กับรถของท่าน

หากท่านคือชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย หรือรู้จักกับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย มันสำคัญมากที่จะขอคำแนะนำและแน่ใจว่าคุณได้รับประกันรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับชาวต่างชาติในประเทศไทย – ตัวอย่างเช่นมีบริษัทบางรายที่มีสายด่วนช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการด้วยภาษาต่างประเทศ เช่นภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, และญี่ปุ่น ซึ่งอาจเป็นการช่วยเหลือคุณได้มากเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนน

การขับรถบนท้องถนน ถึงจะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ ก็ไม่สามารถรับรองความปลอดภัยได้ หากเกิดอุบัติเหตุคุณไม่สามารถคาดหวังความคุ้มครองจากประกันของคู่กรณีได้ การที่คุณมีประกันภัยรถยนต์ส่วนตัวของคุณเอง จะสามารถเพิ่มโอกาสให้รถของคุณได้รับค่าซ่อมแซมอย่างเหมาะสม

ข้อควรระวัง สำหรับชาวต่างชาติ: การขับขี่ในประเทศไทยต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้อง ซึ่งหมายความว่าหากคุณเป็นผู้อาศัยในประเทศมานานแล้วและขับขี่ด้วยใบขับขี่ของประเทศต่าง ๆ นั้น อาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายไทย ตรวจสอบข้อกำหนดนี้อย่างรอบคอบเนื่องจากแต่ละบริษัทประกันมีมุมมองของตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ยอมรับและสิ่งที่ไม่ยอมรับ

motor-insurance-02

ประกันรถยนต์ ควรจะคุ้มครองอะไรบ้าง

ความคุ้มครองของประกัน จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ อายุ ขนาด และประเภทของรถ รวมถึงวิธีการใช้งานของรถด้วย โดยทั่วไป ราคาของแต่ละบริษัทประกันจะไม่ได้แตกต่างกันมากนัก เพราะฉะนั้น คุณควรเลือกบริษัท ที่มีความน่าเชื่อถือ มากกว่าบริษัทฯ ที่เสนอราคาถูกเพียงอย่างเดียว

motor-insurance-04

ความคุ้มครองทั่วไปที่ท่านควจจะได้รับจากกรมธรรม์ประกันรถยนต์

บริการเสริม สำหรับประกันรถยนต์

บริษัทประกันภัยบางแห่ง มีการให้บริการเสริมกรณีเกิดอุบัติเหตุ เพื่อเป็นการช่วยเหลือยามคับขัน และดึงดูกลูกค้าเช่น

motor-insurance-03
motor-insurance-05

ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีในการผลิตรถยนต์ จะมีการพัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นอยู่ตลอดเวลา หลายท่านอาจเข้าใจว่าหากซื้อรถใหม่ก็จะสามารถมองข้าม ในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน โปรดพิจารณาดังต่อไปนี้:

ส่วนลดที่คุณสามารถเลือกรับได้เองจากประกันภัยรถยนต์

รู้หรือไม่ว่าคุณสามารถเลือกรับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ได้ จากเงื่อนไขเหล่านี้

motor-insurance-06

ประเภทของประกันรถยนต์

ประเภท 1

หรือประกันชั้น 1 คือแผนประกันที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด ทั้งต่อตัวรถยนต์ของท่านเอง คุ้มครองทั้งแบบมีคู่กรณี และไม่มีคู่กรณี และคุ้มครองร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก รวมถึงคุ้มครองค่าประกันตัวในคดีอาญา

ประเภท 2 และ 2+

ประกันประเภท 2 คุ้มครองต่อความเสียหายของรถยนต์ของท่านกรณีรถยนต์สูญหาย หรือไฟไหม้เท่านั้น แต่ยังคงความคุ้มครอง ร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สินของคู่กรณี รวมถึงความเสียหายต่ออุบัติเหตุส่วนบุคคลและเงินค่าประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

ประกันประเภท 2+ เป็นแผนยอดนิยมด้วยราคาที่ประหยัดและคุ้มครองต่างจากประกันชั้น 1 เพียงเล็กน้อย คือ ไม่คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์กรณีชนแบบไม่มีคู่กรณี

ประเภท 3 และ 3+

ประกันประเภท 3 ให้คุ้มครองความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของคู่กรณี ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก รวมถึงค่าประกันตัวในคดีอาญา

ประกันประเภท 3+ คุ้มครองคู่กรณีเฉพาะกรณีชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น และคุ้มครองร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก รวมถึงคุ้มครองค่าประกันตัวในคดีอาญา

ประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.)

ประกันประเภทนี้ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อร่างกายของผู้ขับขี่และคู่กรณี ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก